Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại KCN Trảng Bàng

Image

Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các Khu công nghiệp trên phạm vi cả nước.

Xem thêm…


Lịch công tác tuần từ 28/7/2014 đến 01/8/2014

Image

Lịch công tác tuần từ 28/7/2014 đến 01/8/2014

Xem thêm…


Lịch công tác tuần từ 14/7/2014 đến 19/7/2014

Image

Lịch công tác từ 14/7/2014 đến 19/7/2014

Xem thêm…


Thông tin đầu tư đến tháng 6/2014

Image

Trong 6 tháng đầu năm 2014 tính đến ngày 15/6, Ban Quản lý đã cấp mới 09 dự án đầu tư vào các KCN.

Xem thêm…

Quy trình thủ tục đầu tư

Image

Quy trình thủ tục đầu tư gồm 5 bước như sau...

Xem thêm…

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: