Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của BQL Khu kinh tế Tây Ninh

Image

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KCN, KKT trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển bền vững, cải thiện môi trường đầu tư

Xem thêm…


Thông tin đầu tư đến tháng 6/2014

Image

Trong 6 tháng đầu năm 2014 tính đến ngày 15/6, Ban Quản lý đã cấp mới 09 dự án đầu tư vào các KCN.

Xem thêm…

Quy trình thủ tục đầu tư

Image

Quy trình thủ tục đầu tư gồm 5 bước như sau...

Xem thêm…

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: